Zdrowie psychiczne Archive

Leczenie depresji

Leczenie depresji powinno odywac się pod kontrolą lekarza psychiatry, który po pierwsze w celu postawienia diagnozy, wyklucza możliwość wystąpienia innych chorób. Leczenie, aby było skuteczne, musi być przeprowadzane
Read More

Depresja i jej rodzaje

Depresja jest rodzajem zaburzenia zdrowia psychicznego, które objawia się miedzy innymi przez utrzymujący się długi czas nastrój przygnębienia, niemożności odczuwania radości życia oraz czucia obniżenia własnej wartości. Depresja
Read More

Fobie i ich rodzaje

Fobie sa bardzo powszechnymi zaburzaniami na tle psychicznym, szacuje się, ze na różnego rodzaju fobie, mające różne nasilenie, cierpi 99% społeczeństwa. Fobia jest rodzajem uciążliwego leku przed pewnymi
Read More

Stres i presja społeczna

Źródłem wielu zaburzeń o charakterze nerwicowym jest stres oraz presja społeczna, której poddawana jest jednostka. Dotyczy to szczególnie jednostek o słabszej konstrukcji psychicznej, które są dodatkowo bardzo wrażliwe
Read More

Objawy i przyczyny nerwicy

Przyczyny nerwic sa złozoen i często nieuświadomione. Ich powodem mogą być sytuacje z dzieciństwa, jak na przykład brak odstatecznje opieki rodzicielskiej, funkcjonowanie dziecka  wrodznie dysfunkcyjnej, przemoc w rodzinie,
Read More

Nerwice

Nerwice są bardzo zróżnicowanymi zaburzeniami, dotyczącymi sfery psychicznej, objawiace się na przykład jako fobie czy natręctwa, oraz wszelkiego rodzaju zaburzenia emocjonalne i poznawcze; zaburzeniami na tle fizycznym, przejawiające
Read More